01.03.2024

Standardizace územně plánovací dokumentace

Byl zveřejněn odkaz na videozáznam z druhého workshopu k připravované vyhlášce o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu 12. 2. 2024.

Více informací >

14.02.2024

Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR

V rámci PASK ČR – Implementace Aktualizace 2022 byl zveřejněn výstup:

  • Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II / (od roku 2023) / Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace k 1. 1. 2024.

Naleznete v sekci Územní plánování / Politika architektury a stavební kultury ČR / PASK ČR – Implementace Aktualizace 2022 / Téma 8 – Výzkum a vývoj.

Více informací >

08.02.2024

Politika územního rozvoje České republiky (Koncept úplného znění)

Vláda ČR na svém jednání dne 7. 2. 2024 schválila Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky.

Závaznost Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky nastane až den po zveřejnění Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky ve Sbírce zákonů, předpoklad v průběhu března 2024.

Naleznete v sekci Územní plánování / Politika územního rozvoje ČR / PÚR ČR – Aktualizace č. 7.

Více informací >

07.02.2024

Standardizace územně plánovací dokumentace

Druhý workshop k připravované vyhlášce 12. 2. 2024

Workshop se zaměří na požadavek na odlišný standard v případě územních plánů vydávaných v měřítku 1 : 10 000.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, bude organizovat další workshop k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, který naváže na workshop konaný 23. 1. 2024. Workshop se uskuteční 12. února 2024 od 9:30 hod. v AVI, Pařížská 4, Praha 1. 

Více informací >