23.05.2023

Kariéra MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, vyhlásilo dne 16. 5. 2023 výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení pořizování a územně správním.

Pracovní náplní bude zejména práce s geografickými informačními systémy a činnosti spojené s digitalizací územního plánování.

Termín podání přihlášek: do 7. 6. 2023

Více informací >

15.05.2023

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2022. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat a jejich požadovaných opravách. Byla zahájena příprava na statistické vyhodnocení.

Naleznete v sekci Stavební řád / Analýza stavu na úseku SŘ a ÚP / Analýza 2021–2023.

Více informací >

02.05.2023

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněno plné znění č. 5/2022.

Více informací >

27.04.2023

Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

V rámci PASK ČR – Implementace Aktualizace 2022 byly zveřejněny výstupy:

  • Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I / (od roku 2023) / Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – poslední aktualizace k 1. 4. 2023.
  • Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II / (od roku 2023) / Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace k 1. 4. 2023.

Naleznete v sekci Územní plánování / Politika architektury a stavební kultury ČR / PASK ČR – Implementace Aktualizace 2022 / Téma 8 – Výzkum a vývoj.

Více informací >