05.12.2023

Standardizace územně plánovací dokumentace

Byly aktualizovány informace v části Elektronický kontrolní nástroj – o kontrole souladu územních plánů s jednotným standardem, který se provádí pomocí kontrolního nástroje (tzv. ETL nástroj).

Více informací >

01.12.2023

Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1. 9. 2023)

Jsou zveřejněny brožury k Aktualizaci č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky v anglické a německé verzi:

  • Spatial Development Policy of the Czech Republic (as amended, in effect on 1st September 2023)
  • Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik (in der ab 1. 9. 2023 verbindlichen Fassung)

Naleznete také v sekci Publikační činnost / Příručky a publikace.

Více informací >

15.11.2023

24. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádali ve Zlíně ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 24. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

Téma konference: NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA, DIGITALIZACE.

Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací >

06.11.2023

Výzva k zasílání článků

Redakce časopisu Urbanismus a územní rozvoj vyzývá k zasílání článků pro č. 2/2024 k tématu

DIGITALIZACE A ÚZEMNÍ ROZVOJ

V případě zájmu o publikaci článku k danému tématu zašlete příspěvek na adresu redakce@uur.cz. Přijímány jsou příspěvky v režimech recenzovaný/nerecenzovaný.
Termín pro odevzdání recenzovaných příspěvků do recenzního řízení je 8. ledna 2024.
Termín pro zaslání nerecenzovaných příspěvků je 31. ledna 2024.

Více informací >