28.03.2023

Vzdělávací program Památkářské kompetence v praxi úředníka

Národní památkový ústav v dubnu 2023 otevírá 3. ročník jednoletého vzdělávacího programu Památkářské kompetence v praxi úředníka. Kurz je určen úředníkům s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů.

Více informací >

27.03.2023

Standardizace územně plánovací dokumentace

V sekci sledujte nově přidané nebo aktualizované dokumenty, např. nový dokument Přehled změn 2023 vs 2019

Jako podporu projektantům Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje připravilo Vzorové struktury a styly pro ArcGIS Pro, Vzorové struktury a styly pro QGIS a Vzorové struktury ESRI Shapefile.

Více informací >

21.03.2023

Stanoviska a metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – bylo zveřejněno nové metodické sdělení – Zákon č. 19/2023 Sb. a nařízení Rady (EU) 2022/2057.

Metodické sdělení se zabývá úpravami stavebního zákona vyvolanými zákonem č. 19/2023 Sb. v oblasti územního plánování a řeší dopady nařízení Rady (EU) 2022/2057 na postupy územního plánování.

Novela stavebního zákona provedla rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více jsou veřejnou technickou infrastrukturou. Metodické sdělení se stručně dotýká nového úkolu územního plánování i doplněné definice charakteru území. Věnuje se řešení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v územně plánovací dokumentaci a objasňuje dopady novely zákona na umisťování staveb v nezastavěném území.

Více informací >