Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2006

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Revitalizace městského centra Ústí nad Labem. I. etapa.
  Stavba 2006,č.5,s.26-27,7 obr.,1 pl.
  První etapa revitalizace se týkala Mírového náměstí a obchodní třídy Hrnčířská - Revoluční. Šlo o rekonstrukci a sanování technických sítí, nové řešení povrchů a městského mobiliáře. Stavba za provozu.
 • PARKER, Dorothea
  Umbau des Alten Hofs in München.
  Přestavba Starého dvora v Mnichově.
  Baumeister 2006,č.12,s.58-67,14 obr.,10 pl.
  Přestavba nepříliš hezkého komplexu budov se nyní vyznačuje novou interpretací fasád a elegantní pasáží.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Studentský domov P.
  ERA 2006,č.6,s.12-17,8 obr.,2 půd.,1 řez
  Koleje pro studenty se nacházejí blízko centra Lublaně. V přízemí jsou společné prostory - učebny, místnosti pro setkávání a volný čas. 56 bytových jednotek zabírá dvě horní patra.
 • Úpravy a změna využití vodárenské věže na penzión s vyhlídkovou věží.
  Stavba 2006,č.6,s.72-73,4 obr.,4 půd.,1 řez
  Vodárenská věž v Bohumíně (39 m vysoká) byla postavena v roce 1935. Maximální snaha o zachování podoby objektu. 1-7. patro - penzion, 8. vyhlídka a 9. kavárna s bezbariérovým přístupem.
 • BAREŠ, Pavel
  Sociální služby a dostupnost finančních prostředků na jejich realizaci.
  Obec a finance 2006,č.5,s.29-30,3 tab.
  Výsledky výzkumného šetření provedeného mezi pracovníky referátů sociálních věcí pověřených obecních úřadů na celém území ČR a ve správních obvodech hlavního města Prahy.
 • BOKERN, Anneke
  Wohn- und Gewerbebau Multifunk in IJburg.
  Obytná a průmyslová stavba multifunkční budovy v IJburgu.
  Baumeister 2006,č,12,s.76-83,13 obr.,12 pl.
  Rozměrný černý blok obchodní, kancelářské a obytné budovy je postaven na umělém ostrově. Kromě uvedených funkcí se počítá i s mateřkou školou.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  České reality show.
  Ekonom 2006,č.48,s.68-69,2 fot.
  Boom realit v ČR pokračuje. Poptávku po komerčních nemovitostech zvyšuje zájem ze strany realitních fondů. Obchody a pumpy platí nejvíc. Logistika na vzestupu.
 • JAEGER, Falk
  Wohn- und Geschäftshaus Sonnenschiff in Freiburg.
  Obytný a obchodní dům "Sluneční loď" ve Freiburgu.
  Baumeister 2006,č.12,s.84-91,9 pl.,8 obr.
  Originálně řešená dlouhá budova má na ozeleněných střechách i třípatrové střešní nástavby se střechou ze solárních panelů. Budova zároveň slouží jako protihluková bariéra sídliště ležícího za ní.
 • JOANELLY, Tibor
  Wohn- und Geschäftshaus Falken in Baden, Schweiz.
  Obytný a obchodní dům Falken v Badenu, Švýcarsko.
  Baumeister 2006,č.12,s.68-75,10 obr.,8 pl.
  Na rozhraní mezi starým městem s heterogenní novou zástavbou změkčuje nová budova přechod mezi těmito dvěma částmi.
 • KRÖGER, Susanne Isabel
  Geschichtspark Moabit, Berlin.
  Park vztahující se k historii, Moabit, Berlín.
  Garten + Landschaft 2006,č.12,s.21-23,6 obr.,1 pl.
  Po 14 letech plánování a výstavby byl v blízkosti berlínského hlavního nádraží otevřen Park o historii bývalé věznice Moabit. Stávající stavby byly renovovány, na život ve vězení upomínají četné detaily.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Bývalá továrna slouží radnici.
  Moderní obec 2006,č.12,s.13-14,3 fot.
  Někdejší tovární dvoupodlažní hala v Semilech, s vysokými stropy a velkými okenními otvory, se proměnila v moderní městský úřad, který letos získal ocenění Stavba roku 2006.
 • WIECZOREK, Reinhard
  Daseinsvorsorge oder Dienstleistung.
  Sociální péče, nebo služba.
  Städtetag 2006,č.6,s.16-19
  I když definice "sociální péče" není přesná, je významným prvkem v evropské společnosti. V SRN zahrnuje mnohem širší spektrum služeb než v jiných státech.

19. Rekreace a volný čas

 • Projekty cestovního ruchu přebírají kraje.
  Veř. správa 2006,č.49,s.9,1 fot.
  Ministr Gandalovič provedl změny v organizační struktuře MMR v oblasti podpory cestovního ruchu. Posuzování kvality předkládaných projektů podpory cestovního ruchu bude napříště v kompetenci krajských úřadů.
 • KUČOVÁ, Věra (přel.)
  Maltská deklarace o podpoře a usměrňování kulturního turismu.
  The Malta Declaration on Cultural Tourism: Its Encouragement and Control.
  Zpr. památ. péče 2006,č.5,s.412
  Dokument z kongresu, jehož cílem je prosazování rovnováhy mezi ekonomickým vývojem, trvale udržitelným rozvojem a péčí o kulturní dědictví včetně prevence nežádoucího zatížení cenných lokalit.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • LURKER, Manfréd
  Slovník symbolů.
  Praha,Euromedia Group 2005.614 s.
  Výklad 1000 hesel o vědách, kulturách, náboženstvích, duchovních proudech a pojmech důležitých pro symboliku, včetně výběru osobností myslitelů, básníků a umělců se vztahem k symboličnu.
  14 234
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022