Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • Národní rozvojový plán ČR 2007-2013: budoucnost programů fondů Evropské unie.
  Urban. a územní rozvoj 2006,č.1,s.33-35,2 sch.
  Struktura kapitol Národního rozvojového plánu, jeho referenční rámec a harmonogram dalšího postupu. Strategické cíle, prioritní osy a priority Národního rozvojového plánu aj.
 • HLAVATÝ, Pavel
  Jsme součástí legislativy Evropské unie.
  Veř. správa 2006,č.16,příl.Zpravodaj,s.2
  Rozhovor s Radanem Večerkou, místopředsedou Spolku pro obnovu venkova ČR o širších souvislostech problematiky Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a o rozdělování jeho prostředků.
 • ZUKAL, Jiří
  Unie, občané a energetika.
  Veř. správa 2006,č.17,s.26-27,2 tab.,3 fot.
  Usnesení Evropské rady lze chápat jako první krok ke vzniku energetické politiky, která by měla mít spíše koordinační než nadnárodní charakter. Připravenost občanů států EU využívat obnovitelné zdroje energie.
 • ZUKAL, Jiří
  Ženy v Evropské unii.
  Veř. správa 2006,č.16,s.24-25,3 obr.
  Násilí páchané na ženách doma, na pracovišti a ve společnosti. U mnoha statistik dosud neexistuje genderová diferenciace, ve všech členských státech by zdravotnické služby měly brát ohled na speicifiku žen.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Esplanade du Forum des cultures, Barcelone Espagne.
  Esplanáda Fóra kultur, Barcelona, Španělsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.363,s.72-75,7 obr,2 pl.
  Na rozšířeném území jedné z barcelonských tříd (ve formě otevřené dlaně) bude kromě služeb vztahujících se k moři také Fórum kultury a kongresové centrum. Barvy: černá, žlutá, oranžová, zelená, červená.
 • BAUTZOVÁ, Libuše
  Chodníčky pro Caracas.
  Ekonom 2006,č.18,s.28,1 fot.
  V soutěži o nejlepší projekt trvale udržitelného rozvoje vyhrály návrhy nového nádraží ve Stuttgartu a kultivace předměstí Caracasu.
 • RUISANCHEZ, Manuel
  Parc de la Fontsanta, Sant Joan Despí, Catalogne, Espagne.
  Park Fontsanta, Sant Joan Despí, Katalánsko, Španělsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.363,s.100-103,8 obr.,3 pl.
  Ve vyschlém korytě říčky Fontsanta je zřízen park oddělující průmyslovou čtvrť od obytné čtvrti San Joan Despí. Krajina byla částečně uměle upravena a osázena dřevinami.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022