Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • KOPP, Jan
  Geografie ostrovů.
  Olomouc,Západočeská univerzita 2006.194 s.,fot.,gr.,sch.,tab.
  Učební text o specifických podmínkách ostrovů a poznání ostrovního prostředí. Obecná geografická témata jsou doplněna podrobnými příkladovými studiemi z Islandu, Kanárských ostrovů, Azor atd.
  14 288
 • TALBOT, David
  Příprava na klimatické změny.
  Ekonom 2007,č.25,s.52-53,1 fot.
  Globální pohled nestačí: Státy a města potřebují přesnější modely. Povodně, považované za stoleté, by okolo roku 2080 mohly dostat nálepku "čtyřicetileté" nebo dokonce "čtyřleté".

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • STŘÍBRNÁ, Marie
  Venkovská turistika a agroturistika.
  Praha,Profi Press 2005.65 s.,fot.,tab.,sch.
  Cestovní ruch jako nástroj rozvoje venkova, turistika v českých podmínkách, aktivity pro volný čas, ubytování a stravovací služby, zahraniční příklady, veřejné podpory a dotace.
  14 294

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • BALLER, Michaela - MIELCHEN, Volker
  Energieland Lausitz.
  Energieland Lausitz.
  Garten + Landschaft 2007,č.6,s.33-35,6 fot.
  V regionu Lausitz se vytěží 60 mil. tun hnědého uhlí/rok, z něhož se v místních elektrárnách vyrobí 6.500 Megawatt/rok. Z obnovitelných zdrojů, převážně z větrné energie, se zde získá dalších 649 Megawatt/rok.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Jak je to s vypouštěním odpadních vod z domácností.
  Zprav. MŽP 2007,č.6,s.6-7
  Člověk, který nemá možnost napojení na obecní kanalizaci, se musí o odpadní vody nějak postarat sám. Má tři možnosti řešení: žumpu, septik s biologickým stupněm čištění nebo domovní čistírnu odpadních vod.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022