Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • All to play for.
  Projekty dětských hřišť.
  Green Places 2007,č.41,s.33-36,čet. fot.
  V roce 2007 byl ve Velké Británii realizován velký počet projektů úpravy veřejných prostor včetně ploch pro dětské hry a sport. Popis a fotografie osmi z nich.
 • And the winners were ...
  Vítězné projekty.
  Green Places 2007,č.41,s.42-43,7 fot.
  Sedm vítězných projektů úpravy veřejných ploch v r. 2007. Ceny za: nejlepší obraz ulice, řešení pěší zóny, promenády, obytného prostředí sídliště, regenerace obytné a obchodní zóny, obnovu městské krajiny.
 • Reasons to be cheerful?
  Důvody ke spokojenosti?
  Green Places 2007,č.41,s.10-19,čet. fot.
  Postřehy 9 předních expertů k pozoruhodným realizovaným projektům a iniciativám úpravy veřejných prostor v roce 2007. Popis 5 projektů úpravy ulic, náměstí a pěší zóny.
 • The Gold Route.
  Zlatá cesta.
  Green Places 2007,č.41,s.20-31,čet. fot.
  Popis 12 projektů úpravy veřejných prostor realizovaných v roce 2007, včetně konverze továrny na obytnou a komerční zónu, regenerace opuštěné plochy na park, obnovy veřejné zeleně a školní zahrady.
 • BLEHA, Branislav - POPJAKOVÁ, Dagmar
  Migrácia ako dôležitý determinant budúceho vývoja na lokálnej úrovni - príklad Petržalky.
  Geogr. čas. 2007,č.3,s.265-291,11 obr.,3 tab.,lit.,res.angl.
  Analýza a prognóza migrace v městské části Bratislava-Petržalka. Zkoumány byly především hlavní migrační indikátory, migrační toky a faktory a struktura migrantů. Tři varianty budoucí migrace.
 • KWIATEK-SOŁTYS, Agnieszka
  Place and role of the centre in the spatial structure of a small town in Poland.
  Místo a role centra v prostorové struktuře malých měst Polska.
  Mor. Geogr. Reports 2007,č.4,s.31-36,10 obr.,lit.,res.čes.
  Dílčí výsledky studie (založené na dotaz. šetření z jara 2007) zabývající se funkcí tržišť v 11 malých městech Malopolského kraje, s cílem zjistit, zda je tržiště považováno za centrum (srdce) malých měst.
 • PATRICK, Shaun
  Play away.
  Vyhozené peníze za nudná dětská hřiště.
  Green Places 2008,č.44,s.19,1 fot.
  Stratégové plánování dětských hřišť zjistili, že zcela bezpečná dětská hřiště zbavená rizika hry děti nebaví. S přísností pravidel bezpečnosti klesá jejich zájem o hru.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • On location in Zurich.
  Nová výstavba na brownfieldech v Curychu.
  Green Places 2008,č.43,s.10-11,4 fot.
  Investiční výstavba, zelené plochy a parky, řešení dopravy, parkování a pěších zón na 55 ha bývalých bronwfileds v curyšské čtvrti Neu-Oerlikon. Dokončení celého komplexu cca 2015.
 • Polemika - bydlení seniorů.
  Byt magazín 2008,č.3,s.34
  Reakce na článek o problému bydlení seniorů. Nesouhlas s myšlenkou budování speciálních ubytovacích zařízení, tzv. ústupových bytů. Chybějí tzv. ošetřovatelská lůžka, doproručení jejich budování.
 • Program podpory bydlení pro rok 2008.
  Byt magazín 2008,č.3,příl. Bydlení do kapsy,s.25-28
  Čtyři dotační programy podpory bydlení pro rok 2008: na opravy domovních olověných rozvodů, na výstavbu technické infrastruktury, na výstavbu podporovaných bytů a na regeneraci panelových sídlišť.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Luxusní byty místo strojů.
  Ekonom 2008,č.10,s.64-67,5 obr.
  Bydlení v bývalých skladech a továrnách se v Česku rozjíždí, ale pomalu. Centrem loftového bydlení je hlavní město. Základem pravého loftu je zachovat většinu továrních prvků.
 • CHLUPOVÁ, Dana a kol.
  Monitoring komunálního bydlení.
  Závěrečná zpráva. Úkol A.4.8/S5.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2007.116 s.,tab.,gr.,mp.,2 příl.
  Vyhodnocení údajů z dotazníkové akce v 54 městech ČR na témata obecního bytového fondu, privatizace, pohybu, plateb a nákladů na správu pro rok 2007. Zpráva navazuje na předchozí léta 2000-2006.
  Z 37
 • RAJNIŠ, Martin - AMBLEROVÁ, Kamila - HORECKÝ, Václav
  Hráň u Slavonic. Top realizace.
  Architekt 2008,č.4,s.4-22,čet. obr.,půd.,řezy
  Novostavba je založena na dubových fošnách či plochých kamenech, na kterých je "na sucho" vyskládaná hranička z trámků. Použité dřevo bez povrchových úprav. Spoje jsou posuvné, zajištěny jen vahou konstrukce.
 • SEISS, Reinhard
  Bytová výstavba pre nových l'udí.
  Projekt 2008,č.1,s.55-59,12 obr.
  Bytová výstavba ve Vídni v průběhu 20. století. Základ sociálního bydlení předstauje 64 000 obecních bytů tzv. Rotes Wien z období mezi světovými válkami. Nyní se staví byty pro "konzumního zaměstnance".

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Regenerace ploch brownfields – informační teze pro obce.
  Praha,Kolpron CZ 2006.Nestr.,fot.,pl.
  Informace z projektu MŽP o postupech vedoucích k regeneraci ploch „brownfields“ s uvedením pilotních případů jejich přeměny, a to hlavně skupiny brownfields nevýrobního charakteru.
  14 435
 • Stavební ročenka 2008.
  Bratislava,Jaga 2007.174 s.,obr.,kartogr.,sch.,fot.,tab.
  Souhrn článků na téma: stavební konstrukce, okna, podlahy, zateplování, bydlení, energie, technická zařízení budov, inženýrské a dopravní stavby, stavební hmoty, geotechnika.
  14 438
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Luxusní byty místo strojů.
  Ekonom 2008,č.10,s.64-67,5 obr.
  Bydlení v bývalých skladech a továrnách se v Česku rozjíždí, ale pomalu. Centrem loftového bydlení je hlavní město. Základem pravého loftu je zachovat většinu továrních prvků.
 • KERSTING, Christoph
  Banane an Bordcomputer!
  Banán na palubní počítač! (v kamionu).
  Int. Verkehrswesen 2008,č.4,s.142,1 fot.
  Decentralizace logistiky: začne-li se ovoce přepravované v kamionu při dopravní zácpě kazit, musí přepravci řidiče rychle předisponovat na bližší cíl. Inteligentní kontejnery to už umějí automaticky.
 • ŽENKA, Jan
  Riziko delokalizace zpracovatelského průmyslu Česka: regionální aspekty.
  Geografie 2008,č.1,s.1-19,2 obr.,8 tab.,lit.,res.angl.
  Posouzení rizika delokalizace firem zpracovatel. průmyslu se 100 a více zaměstnanci založených v ČR zahran. investory na základě statist. hodnocení 692 firem (agregovaných na okresní úroveň) pomocí 6 ukazatelů.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • All to play for.
  Projekty dětských hřišť.
  Green Places 2007,č.41,s.33-36,čet. fot.
  V roce 2007 byl ve Velké Británii realizován velký počet projektů úpravy veřejných prostor včetně ploch pro dětské hry a sport. Popis a fotografie osmi z nich.
 • Fair play.
  Hřiště, kde si děti rády hrají.
  Green Places 2008,č.44,s.24-27,5 fot.
  Jen 2 % dětí v UK utrpí úraz na dětském hřišti. Jak projektovat dětská hřiště? Bez rizika není žádná hra. Vláda si vytýčila cíl: "UK bude nejlepším místem na světě, kde lze prožít dětství".
 • Listening to the landscape.
  Naslouchání krajině.
  Green Places 2008,č.43,s.34-37,5 fot.1 mp.
  Hodnocení ŽP jako podklad pro plánování rozvoje kulturní krajiny v hrabství Northamptonshire. Vytváření nových lokalit pro rekreaci a využití volného času. Integrovaný management životního prostředí aj.
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Středočeský kraj.
  Praha,Euromedia Group 2007.344 s.,fot.,obr.,mp.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a s osobnostmi Středočeského kraje.
  14 390/1
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Křivé město na cestě vzhůru.
  Moderní obec 2008,č.2,s.29,2 obr.
  I turisticky nejúspěšnější města řeší problém, jak přilákat návštěvníky během zimy. V Českém Krumlově jednají o možnosti zimního provozu na státním hradě a zámku formou hradního muzea.
 • PATRICK, Shaun
  Play away.
  Vyhozené peníze za nudná dětská hřiště.
  Green Places 2008,č.44,s.19,1 fot.
  Stratégové plánování dětských hřišť zjistili, že zcela bezpečná dětská hřiště zbavená rizika hry děti nebaví. S přísností pravidel bezpečnosti klesá jejich zájem o hru.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022