Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • KORNDÖRFER, Christian
  Bewältigung der Klimafolgen in Dresden.
  Zvládání následků klimatických změn v Drážďanech.
  Städtetag 2008,č.4,s.10-12,1 gr.,1 mp.
  Město Drážďany vyhlásilo závazek snížit do r. 2010 o polovinu produkci emisí. Konkrétní opatření ochrany klimatu. Slabé články: plánování zeleně na komunální úrovni a plánování sídelních útvarů.
 • LATTMANN, Jens - WELGE, Axel
  Klimaschutz in den Städten.
  Ochrana klimatu ve městech.
  Städtetag 2008,č.4,s.5-6
  Od začátku r. 2007 probíhají intenzivní debaty o důsledcích klimatických změn. Politika ochrany klimatu v Evropě, Německu a aglomeracích velkých měst. Osm oblastí potřeby řešit ochranu klimatu.
 • WHILE, Aidan
  Climate change and planning: carbon control and spatial regulation.
  Klimatické změny a územní plánování: kontrola emisí CO2 při řízení rozvoje.
  Town Plan. Review 2008,č.1,s.VII-XIII,lit.
  Klimatické změny si vyžádají přísnější regulační opatření než uvádí Kjótský protokol, zvláště z hlediska přidělování emisních kvót a řízení regionálního a místního rozvoje při dodržování těchto kvót.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • ADÁMKOVÁ, Alena
  Satelitní městečka jsou starostmi starostů.
  Moderní obec 2008,č.5,s.35,obr.
  Podle návrhu novely stavebního zákona nebude možné bez platného územního plánu stavět ve volné krajině. Možnosti omezení výstavby dosud chyběly, příklad Jesenice u Prahy.
 • BÍLKOVÁ, Eva
  Proměny Plzně.
  Plzeň Transformations.
  ASB 2008,č.7/8,s.22-23,2 obr.,angl.res.
  Projekt Městského industriálního parku Borská pole přilákal do města investory. Do 3 let vyroste kancelářský komplex Fabrika Business Park. Jobcentrum zajistí investory, nájemce a pracovní síly.
 • TAN, Wendy - KLAASEN, Ina
  Exploring 24/7 environments.
  Výsledky zkoumání prostředí vitálních městských zón s nepřetržitým provozem služeb (24/7 znamená 24 h denně a 7 dní v týdnu).
  Town Plan. Review 2007,č.6,s.699-723,5 tab.,3 obr.,lit.
  Definice; sociální, kulturní, politické, ekonomické a prostorové podmínky existence a rozvoje; výhody, nevýhody a různé typy zón 24/7. Porovnání situace v Londýně a v Kodani.
 • TROJÁKOVÁ, Zuzana
  Riešenie zelene v obytnej štvrti Monnikenhuizen v Arnheme.
  Zahrada - park - krajina 2007,č.3/4,s.37-39,8 fot.,pl.
  Příklad urbanistického, architektonického a krajinářského řešení plochy obytné výstavby městské čtvrti v obci Arnheme ve východním Holandsku, popis areálů, stavebních materiálů a vyřešení zeleně.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Český fenomén - chalupář.
  Byt magazín 2008,č.7/8,s.18-19,4 obr.
  Nikde na světě nenajdeme tolik chat a chalup připadajících na počet obyvatel jako u nás. Podle statistik je v ČR více než půl milionu rekreačních objektů.
 • Češi chtějí bydlet lépe.
  Byt magazín 2008,č.7/8,s.54-55,2 gr.
  Z průzkumu vyplynulo, že více než dvě třetiny Čechů ve věku 18 - 65 let chce v průběhu 3 let investovat do zlepšení svého bydlení. Ve sledovaných zemích je dominantním typem bydlení vlastní bydlení.
 • Deregulace nabírá na obrátkách.
  Ekonom 2008,č.29,s.53,obr.,tab.
  V roce 2009 se má nájemné zvýšit o 30 %, v roce 2010 až o 44 %, což je podstatně více než se čekalo. Zvýšení bude mít výrazné sociální dopady. Odhad vývoje regulovaného nájemného v bytech IV. kategorie.
 • O program Panel je obrovský zájem, úroková dotace se snižuje.
  Moderní obec 2008,č.5,s.17,obr.
  Po úspěšných letech bude muset program Panel letos zbrzdit. Důvodem jsou finanční prostředky, SFRB má pro letošní rok k dispozici "jen" 1,5 miliardy korun, úroková podpora se sníží.
 • Společenství vlastníků, nebo bytové družstvo?
  Byt magazín 2008,č.7/8,s.52,tab.
  Porovnání základních parametrů BD a SVJ na základě dotazu, zda je v rámci privatizace bytového fondu lepší založit bytové družstvo a dům koupit jako celek, nebo kupovat jednotlivé byty s tím, že vznikne SVJ.
 • ADÁMKOVÁ, Alena
  Satelitní městečka jsou starostmi starostů.
  Moderní obec 2008,č.5,s.35,obr.
  Podle návrhu novely stavebního zákona nebude možné bez platného územního plánu stavět ve volné krajině. Možnosti omezení výstavby dosud chyběly, příklad Jesenice u Prahy.
 • ČÁP, Jiří
  Problematika SVJ a bytových družstev.
  Byt magazín 2008,č.7/8,příl. Bydlení do kapsy,s.1-15
  Odpovědi na dotazy členů společenství vlastníků bytových jednotek a malých družstev, které se týkají vzniku SVJ a bytových družstev, ale i jeho správného chodu a fungování.
 • DULENČÍN, Juraj
  Premeny bývania v priebehu dejín.
  ERA 2008,zvl.č.Speciál 08,s.6-7,8 obr.
  Řešení otázky bydlení v minulosti, současnosti a budoucnosti. Bydlení je průsečík mezi představou a skutečnými možnostmi. Výstavba luxusních bytů i bytů s minimálním standardem.
 • FISCHER, Sabine von
  Wie ein Präriehaus, doch im Dorf.
  Vypadá jako dům v prérii, ale je ve vesnici.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.7/8,s.57-58,2 fot.
  Dům ve stylu Wrightových prériových domů postavený ve švýcarské vesnici. Přečnívající střecha a terasa vyvolává pocit bezpečí před nepohodou. Zajímavé užití dřeva jako konstrukčního i dekorativního prvku.
 • GOLLER, Stanislav
  Zkrácené stavební řízení.
  Byt magazín 2008,č.7/8,s.48-49,2 obr.
  Stavební zákon vytyčuje možnost zjednodušení postupů při územním plánování. Vymezuje druhy staveb, pro které se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
 • HIRSCHLE, Michaela - SCHÜRT, Alexander
  Suburbanisierung... und kein Ende in Sicht? Intraregionale Wanderungen und Wohnungsmärkte.
  Suburbanizace - a konec v nedohlednu? Stěhování uvnitř regionu a trh s byty.
  Inform. Raumentw. 2008,č.3/4,s.211-227,8 obr.,2 tab.,pozn.
  Aktuální trendy stěhování obyvatel uvnitř německých regionů ve vazbě na regionální trh s byty. Stěžejní rozdíly mezi rostoucími a upadajícími typy regionálních trhů s byty.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Kdo faru má, ten si bydlí.
  Ekonom 2008,č.31,s.50-52,4 obr.
  Církev už rozprodala desítky nevyužitých budov. Novým majitelem se nejčastěji stává fyzická osoba. Špatný technický stav vyžaduje většinou celkovou rekonstrukci.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  Všechny cesty vedou ....
  Byt magazín 2008,č.7/8,s.76-78,7 obr.
  V Itálii je více než 70% vlastnických bytů. Byt 3+1 lze pořídit za 8,5 milionů korun, garsonku za 2,5 mil. korun. Nejžádanější jsou byty s terasou nebo otevřenou lodžií.
 • MIARKOVÁ, Libuše
  Výnosy z privatizace domů zdaleka nestačí.
  Moderní obec 2008,č.5,s.18,2 obr.
  Městský obvod Ostrava - Jih eviduje 117 tisíc trvale hlášených lidí, kteří bydlí ve 46 500 bytech a rodinných domech. Z toho 36 tisíc bytů bylo postaveno od počátku 50. let do konce roku 1990.
 • PLHOŇ, Tomáš
  Cesta z města.
  Ekonom 2008,č.30,s.50-51,5 obr.,2 tab.
  Intenzita výstavby ve Středočeském kraji byla v posledních letech jednou z nejvyšších v ČR. Developerské projekty nabízejí přírodu i dobré spojení do Prahy. Průměrná cena nového bytu ve středočeských městech.
 • RANDÁKOVÁ, Adéla
  Čechy lákají levné domy v bývalé NDR.
  Ekonom 2008,č.31,s.53,obr.,tab.
  Za nízkými cenami nemovitostí v bývalé NDR stojí především špatný stav ekonomiky a vysoká nezaměstnanost. Zájem Čechů a Poláků o bydlení v bývalé NDR se zvyšuje.
 • SEDLÁČEK, Karel
  Ve Vídni se bydlí krásně a sociálně.
  Moderní obec 2008,č.6,s,22-23,2 obr.
  V Rakousku byla v r. 1989 kompetence podpory bydlení přenesena zcela na spolkové země. Ve Vídni od té doby platí Vídeňský zákon o podpoře bydlení a zákon o sanaci obytných domů (Wohnhaussanierungagesetz).
 • STICKLAND, Claire
  Dům ve stromě.
  Domov 2008,č.7,s.126-133,16 obr.
  Dvoupodlažní stavba je schovaná ve větvích. Podpírají ji kůly. Na jih odvrácená strana se téměř dotýká země, část otočená na sever je vyvýšena 8 metrů nad zemí. Obrovský kmen je páteří konstrukce.
 • ŠVAMBERK, Bohuslav
  Dříve nebo později to čeká každého.
  Byt magazín 2008,č.7/8,s.4-8,10 obr.,2 gr.
  Při rozhodování o revitalizaci domu nehraje roli pouze ekonomika. Prvořadým důvodem je zastavit destrukci domu. Dalším důvodem je zdravotní hledisko.
 • VIRT, Robert
  Domov pro váš vůz.
  Domov 2008,č.7,s.100-103,9 obr.
  U většiny rodinných domů se při stavbě myslí i na garáž. Plocha vrat garáže je nezanedbatelnou částí domu a musí vedle funkčnosti splňovat i estetické hledisko.
 • VONDRÁKOVÁ, Alena
  Vzdušný, prosluněný dům.
  Domov 2008,č.7,s.98-99,4 obr.
  Montovaný typový dům se svým architektonickým stylem hlásí k 3. tisíciletí. Zaujme osobitým vzhledem, velkou variabilitou svých modulů a prostorovou vzdušností.
 • ZDAŘILOVÁ, Renata
  Trend přístupného bydlení pro všechny.
  Byt magazín 2008,č.7/8,s.50,obr.
  Zamyšlení nad požadavky a vývojovými trendy bydlení pro jednotlivé sociální skupiny. Specifické požadavky na bydlení a jejich principy.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • 50 Jahre Entertainment und topfit in die Zukunft.
  50 let zábavy a ve skvělé formě pro budoucnost.
  Perspektiven 2008,č.3,s.10-14,čet. fot.
  Vídeňská městská hala slaví 50. jubileum. Je rakouskou scénou pro velké hvězdy, show a kulturní akce. Po realizaci velkorysých investic v posledních 5 letech byl zahájen rozšířený provoz na dalších 50 let.
 • Při modernizaci škol lze využít projekty PPP.
  Moderní obec 2008,č.5,s.20,obr.
  Příklady projektů typu PPP z Německa, Velké Británie a Irska ukazují, že financování obnovy a provozu škol formou partnerství soukromého a veřejného sektoru je alternativou zajištění potřeb pro veřejný sektor.
 • BÍLKOVÁ, Eva
  Stadion s atmosférou fotbalového kotle.
  A Stadium with the Atmosphere of a Football Cauldron.
  ASB 2008,č.7/8,s.45-48,7 obr.,1 sit., příl. s detaily
  Kromě stadionu pro 20 800 diváků obsahuje areál banku, nákupní a administrativní centrum, hotel i místo k bydlení. V budově pro hráče se počítá s malometrážními byty pro seniory.
 • BÖLSTERLI, Peter
  Watercube.
  Vodní krychle.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.7/8,s.15-21,11 fot.,2 půd.,4 řezy,res.franc. a angl.
  Technicky pozoruhodný projekt Národního plaveckého stadionu v Pekingu, který spojuje tematický a strukturální motiv vody se čtvercem jako základním tvarem domu v čínské mytologii a architektuře.
 • GRUBER, Peter
  Ein Bauwerk für das Comeback als Weltstadt.
  Impozantní stavba pro Vídeň jako světové město.
  Perspektiven 2008,č.3,s.16-19,7 fot.
  Stavba nové Vídeňské městské haly se stala symbolem obnovy města, nového politického vedení, hospodářského rozkvětu a návratu Vídně jako střediska světové kultury.
 • KONČEKOVÁ, Danica
  Alianz Arena posunula technologický vrchol.
  Allianz Arena Has Shifted the Peak of Technology.
  ASB 2008,č.7/8,s.42-44,5 obr.,1 řez,angl.res.
  Fotbalový stadion Allianz Arena vznikl v Mnichově za 30 měsíců. Odborníci ho hodnotí jako extratřídu. Architekti Jacques Herzog a Pierre de Meuron. Stadion má hladký obal z membránových kosočtverců.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Kdo faru má, ten si bydlí.
  Ekonom 2008,č.31,s.50-52,4 obr.
  Církev už rozprodala desítky nevyužitých budov. Novým majitelem se nejčastěji stává fyzická osoba. Špatný technický stav vyžaduje většinou celkovou rekonstrukci.
 • LENDA, Helen - PŘENOSILOVÁ, Zuzana - VYNŠOVÁ, Jitka
  Programy Veřejné parky a Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí. Poznatky z projektů realizovaných s podporou Nadace VIA v letech 2000-2004.
  Zahrada - park - krajina 2007,č.3/4,s.4-8,11 fot.,pl.
  Prezentace upravených veřejných prostranství vzniklých s aktivní účastí veřejnosti z projektů Nadace VIA po pěti letech (2000-2004) jejího fungování, výsledky průzkumu.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Rekonstrukce školních budov mají svá specifika (i bolesti).
  Moderní obec 2008,č.6,s.15-16,2 obr.
  Neexistuje žádný program, který by finančně podporoval náročné investice na rekonstrukce či výstavbu nových škol. Jako příklad je uvedena rekonstrukce a přístavba základní školy v Kasejovicích.
 • SAFRAN, Yehuda E.
  Das Nest.
  Ptačí hnízdo.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.7/8,s.4-13,7 fot.,3 půd.,2 řezy,res.franc. a angl.
  Architektonicky velmi pozoruhodný projekt nového Národního stadionu v Pekingu zvaného Ptačí hnízdo. Jeho kapacita je navržena na 80 tisíc sedadel. Rozloha je 258.000 m2.
 • SEDLÁČEK, Karel
  Ve Vídni se bydlí krásně a sociálně.
  Moderní obec 2008,č.6,s,22-23,2 obr.
  V Rakousku byla v r. 1989 kompetence podpory bydlení přenesena zcela na spolkové země. Ve Vídni od té doby platí Vídeňský zákon o podpoře bydlení a zákon o sanaci obytných domů (Wohnhaussanierungagesetz).
 • SERRANOVÁ, Mariana
  Za kulturou do Fabriky.
  Culture destined for Fabrika.
  ASB 2008,č.7/8,s.38-41,8 obr.,4 půd.,angl.res.
  Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách vzniklo přeměnou barvírny Vigony z roku 1925 na kulturní dům s knihovnou, divadelní a kongresový sál (plus překladatelské kabiny) s variabilní uspořádáním až 800 míst.
 • TAN, Wendy - KLAASEN, Ina
  Exploring 24/7 environments.
  Výsledky zkoumání prostředí vitálních městských zón s nepřetržitým provozem služeb (24/7 znamená 24 h denně a 7 dní v týdnu).
  Town Plan. Review 2007,č.6,s.699-723,5 tab.,3 obr.,lit.
  Definice; sociální, kulturní, politické, ekonomické a prostorové podmínky existence a rozvoje; výhody, nevýhody a různé typy zón 24/7. Porovnání situace v Londýně a v Kodani.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Bratislava. Plán města. Měř. 1:16 000.
  Vizovice,SHOCart 2008.1 pl.,mp.
  Plán města s rejstříkem ulic, plánkem centra i okolí, MHD a informacemi pro turisty.
  SPK 6085
 • MIŠKOVSKÝ, Pavel
  Naše rozhledny.
  Praha,Dokořán 2008.326 s.,fot.,1 mp.
  Průvodce po 262 rozhlednách v České republice, jejich lokalizace, stručná historie, základní údaje o jednotlivých objektech, informace o přístupu k nim, včetně jejich fotografií.
  14 455
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022