Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

 • CABADA, Ladislav a kol.
  Evropa regionů.
  Plzeň,Aleš Čeněk 2009.223 s.,mp.
  Teoretická úvaha o regionalismu a regionalizaci z pohledu politické vědy včetně sedmi případových studií ověřujících teoretická východiska na vybraných příkladech regionalismu v soudobé Evropě.
  14 537

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

 • Ročenka ČKA 2009. Česká komora architektů.
  The year book of CCA 2009. The Czech Chamber of Architects.
  Praha,Česká komora architektů 2009.175 s.,fot.,obr.,pl.,text také angl.
  Základní informace o České komoře architektů, XVI. valná hromada s výroční zprávou za období od dubna 2008 do března 2009, složení orgánů ČKA, výsledky architektonických soutěží, seznam autorizovaných osob.
  14 533
 • LIŠČÁK, Vladimír
  Státy a území světa.
  Praha,Libri 2009.895 s.,barev.příl.
  Abecedně řazené aktuální informace o historii i současnosti států a území různého typu státního zřízení včetně jejich geografické charakteristiky.
  14 538
 • REMTOVÁ, Květoslava
  Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje.
  Praha,Ministerstvo životního prostředí 2009.66 s.
  Výklady běžně používaných pojmů trvale udržitelného rozvoje, především z oblasti environmentální politiky. Pro potřebu překladů je uveden oboustranný anglický přehled všech pojmů ze slovníku.
  14 530, 14 530a
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022