Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • FRIEDLANDER, Jan
  Ohrožení chudobou v EU v roce 2007.
  Zprav. ČSÚ 2009,č.9,s.226-227
  V červnu 2009 dokončil Eurostat přehled o ohrožení chudobou a hmotné deprivaci v EU a členských zemích za rok 2007. Výsledky ukazují, že ohroženo chudobou bylo 79 milionů občanů EU.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Technické požadavky na stavby. I. část.
  Byt magazín 2009,č.10,příl. Bydlení do kapsy,s.25-28
  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, platná a účinná od 26. srpna 2009 (vybrané paragrafy).
 • Technické požadavky na stavby. II. část.
  Byt magazín 2009,č.11,příl. Bydlení do kapsy,s.25-28
  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, platná a účinná od 26. srpna 2009 (vybrané paragrafy).
 • LUNK, Peter
  Der Baustoff unserer Zeit.
  Stavební materiál naší doby.
  Strasse und Verkehr 2009,č.12,s.6-11,5 fot.,2 gr.,text také franc.
  Historie vývoje betonu, jeho využití v různých oblastech stavebnictví. Hydratace, zrání a pevnostní charakteristiky betonu. Různá betonová pojiva, životnost betonu aj.
 • POPELKOVÁ, Anna - PODUSCHKA, Georg
  Bydlení u parku, Vídeň.
  Parkside Living Vienna.
  ERA 2009,č.6,s.28-33,12 obr.,2 půd.,1 řez,1 sit.,4 disp.,angl.res.
  Požadavek byl na vymezenou parcelu umístit 274 bytů. Vznikla řada samostatných provozních souborů, které jsou navzájem propojeny. Každé patro je unikátní. Společná zařízení domu (prádelna, sauna ...).
 • RYŠKOVÁ, Michaela
  Brněnská ústřední jatka na cestě k celkové památkové ochraně.
  Zpr. památ. péče 2009,č.6,s.471-472,6 fot.
  Historický vývoj areálu brněnských ústředních jatek, architektonická a urbanistická struktura a hodnoty, nový návrh z roku 2009 na jejich prohlášení za kulturní památku průmyslového dědictví.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022