Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Cena Petra Parléře. Vracíme městům paměť, půvab a krásu.
  Architekt 2009,č.11/12,s.88-91,9 obr.
  Zaměření 7. ročníku architektonické soutěže na veřejná prostranství. Cenu získal projekt Revitalizace prostoru před nádražím v Poděbradech. Další ceny revitalizace ve Štramberku a úprava náměstí v Mostě.
 • BARASITS, Stephan
  STAR22 - Mikrocity für Arbeiten und Wohnen.
  STAR22 - Mikroměsto pro práci a bydlení.
  Perspektiven 2009,č.10,s.21-22,5 obr.
  Z iniciativy Wien Holding vznikne na okraji Vídně v 22. okrsku Stadlau nové centrum s obytnými, kancelářskými i obchodními plochami. V plánech byla zohledněna také dopravní spojení.
 • BRAUNER, Renate
  Motor für Wirtschaft und Stadtentwicklung.
  Motor pro hospodářství a rozvoj města.
  Perspektiven 2009,č.10,s.14-15
  Společnost Wien Holding s více než 15 velkými realitními projekty podstatně zasahuje do dynamického rozvoje města Vídně. Rozhovor s vicestarostkou Renate Bauer.
 • GATSCHNEGG, Wolfgang
  Wo Generationen wohnen.
  Kde bydlí generace.
  Perspektiven 2009,č.8/9,s.31-34,6 obr.
  Koncern Wien Holding inicioval v 22. vídeňském obvodu projekt Oase22 - nová obytná výstavba pro všechny generace. Přihlíží k multifunkčnosti využití obytného areálu (např. zapojení hřišť, lezeckých stěn).
 • MEYHÖFER, Dirk
  Kreative Stadtreparatur. Centrum - Galerie Prager Straße in Dresden.
  Kreativní přestavba. Centrum - Galerie na Prager Straße v Drážďanech.
  DBZ 2010,č.1,s.16-19,3 půd.,7 fot.
  Gigantická novostavba nákupního centra v pěší zóně Drážďan se 120 obchody, restauracemi a 1 000 parkovacími místy, postavená na místě bývalého obchodního domu. Soulad exteriéru s interiérem.
 • MRVA, Kamil
  Obytný soubor ve Slezské Ostravě.
  Residental Complex in Slezská Ostrava.
  ERA 2010,č.1,s.36-37,2 obr.,1 sit.,angl.res.
  Soubor jednoduchých řadových domů s 33 byty je rozdělen do 6 dvoupodlažních bloků sestavených ze dvou typů domů a vzájemně oddělených zelení a komunikacemi. Je příkladem pravidelné urbanistické struktury.
 • PIETSCHMANN, Dieter
  Gate to Bratislava.
  Brána do Bratislavy.
  Perspektiven 2009,č.8/9,s.36-38,5 obr.
  Ve Vídni probíhá na řece Dunaj výstavba přístavního terminálu (konstrukce ze skla a oceli), který má ambice stát se novým informačním, obchodním a gastronomickým centrem.
 • RUSÍN, Tomáš - WAHLA, Ivan - MUTINA, Petr
  Rekonstrukce Masarykova náměstí.
  Reconstruction of Masaryk Square.
  ERA 2010,č.1,s.24-25,2 obr.,angl.res.
  Masarykovo náměstí v Ostravě slouží k různým aktivitám (koncerty, divadelní představení, vánoční trhy). Tvoří jej centrální shromažďovací plocha, dopravní prstence a pruh pro komerční účely.
 • SANTIFALLER, Enrico
  Tradition und Traditionsbruch Wohnanlage Redukt, München.
  Tradice a porušení tradice. Obytný soubor Redukt, Mnichov.
  DBZ 2010,č.2,s.28-33,11 fot.,2 půd.,5 řezů
  Zdařilá přestavba jezuitského kláštera na obytný soubor s rozšířením celkové podlažní plochy z 2 900 na 3 500 m2. Pohledové plochy ze speciálního betonu, mědi a hliníku. Nové dispoziční řešení interiérů.
 • ŠINDLEROVÁ, Veronika
  Poznámky k systémovému pojetí veřejných prostorů českých měst.
  Urban. a územní rozvoj 2009,č.5,s.23-27,1 tab.,lit.,angl.res.
  Veřejné prostory je nutno chápat jako kontinuální a ucelený systém zabezpečující stabilitu a základní životní funkce města.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Nízkoenergetické stavby v Podhůří.
  Stavitel 2010,č.2,příl. Dřevostavby,s.III,1 obr.
  V Jindřichovicích pod Smrkem na Liberecku bylo realizováno 7 nízkoenergetických domů o rozměrech 12,8 x 6,8 m. Jednoduchý, rychlý a účelný systém výstavby. Náklady na elektřinu na 1 dům/měsíc asi 2 800 Kč.
 • BARASITS, Stephan
  STAR22 - Mikrocity für Arbeiten und Wohnen.
  STAR22 - Mikroměsto pro práci a bydlení.
  Perspektiven 2009,č.10,s.21-22,5 obr.
  Z iniciativy Wien Holding vznikne na okraji Vídně v 22. okrsku Stadlau nové centrum s obytnými, kancelářskými i obchodními plochami. V plánech byla zohledněna také dopravní spojení.
 • BINDR, Tomáš - ZELINKA, Jan
  Polyfunkční dům ve Vítkovicích.
  Multifunctional House in Vítkovice.
  ERA 2010,č.1,s.34-35,1 obr.,angl.res.
  Novostavba polyfunkčního objektu leží na rozhraní dvou světů. Na jedné straně továrny, nadúrovňové přepravníky a lokomotivy, na druhé staré činžáky. V přízemí jsou služby, 1. patro kanceláře, 2. patro byty.
 • CHLUPOVÁ, Dana a kol.
  Monitoring komunálního bydlení.
  Závěrečná zpráva. Úkol A.4.8.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2009.126 s.,tab.,gr.,mp.,2 příl.
  Vyhodnocení údajů z dotazníkové akce v 54 městech ČR. Témata: privatizace obecního bytového fondu (OBF), pohyb v rámci OBF, platy spojené s užíváním obecních bytů a nákladů na správu OBF.
  Z 39
 • JEHLÍK, Jan - REIMANN, Ivan
  Palác Zdar. Ústí nad Labem.
  Architekt 2009,č.11/12,s.48-51,5 obr.,1 sit.,1 půd.,angl.res.
  Záměrem bylo postavit moderní polyfunkční dům s komerčním využitím. První dvě podlaží jsou využita pro obchody, další dvě pro administrativu a v posledním budou byty. V podzemí je hromadná garáž.
 • KOGELNIK, Helga
  Viertel Zwei: Büro-City mit mehr Arebeitsqualität.
  Čtvrt Dvě: Kancelářské město s větší kvalitou práce.
  Perspektiven 2009,č.10,s.23-25,8 obr.
  Za pět let výstavby vzniklo ve vídeňském areálu "Viertel Zwei" (Čtvrt Dvě) hned několik novostaveb: hotel, kancelářský komplex, projekt bydlení a umělé jezero. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2010.
 • KOSTELECKÝ, Tomáš - VOBECKÁ, Jana
  Housing Affordability in Czech Regions and Demographic Behaviour - Does Housing Affordability Impact Fertility?
  Dostupnost bydlení v českých regionech a demografické chování - má dostupnost bydlení vliv na plodnost?
  Sociol. čas. 2009,č.6,s.1191-1213,1 gr.,3 tab.,lit.
  Z analýzy vyplývá, že zlepšování dostupnosti bydlení by mohlo být jedním z faktorů, které způsobily zvýšení plodnosti pozorované od roku 2000. Zvýšila se porodnost, ale nárůst plodnosti byl relativně nižší.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Slaměná renesance. Nízkoenergetické domy.
  Ekonom 2010,č.5,s.48-49,3 obr.
  Díky hospodářské krizi a obavám z klimatických změn se i v Česku zvedá zájem o nízkoenergetické stavby. Jedním z možných použitých materiálů může být sláma. Ukázky slaměných domů.
 • MACHÁČEK, Julius
  Rekonstrukce a dostavba rodinného domu ve Spomyšli.
  Architekt 2009,č.11/12,s.4-17,23 obr.,1 sit.,2 půd.,10 řezů,1 pohl.,angl.res.
  Dominantou je původní dvoupodlažní vesnický dům se sedlovou střechou. Obdélný železobetonový monolit dostavby disponuje společným obytným prostorem, bydlením pro děti a provozním zázemím.
 • MRVA, Kamil
  Obytný soubor ve Slezské Ostravě.
  Residental Complex in Slezská Ostrava.
  ERA 2010,č.1,s.36-37,2 obr.,1 sit.,angl.res.
  Soubor jednoduchých řadových domů s 33 byty je rozdělen do 6 dvoupodlažních bloků sestavených ze dvou typů domů a vzájemně oddělených zelení a komunikacemi. Je příkladem pravidelné urbanistické struktury.
 • WEBER, Maria Ada
  Bytový dom "Staldern" vo Švajčiarsku.
  Bytový dům "Staldern" ve Švýcarsku.
  Projekt 2009,č.4/5,s.64-67,6 obr.,1 sit.,5 půd.,3 řezy
  Novostavba bytového domu v historickém městě u Curychu na svahu. Půdorys o délce 40 m a šířce 3,5 m a 9 m. Schodiště ve středu budovu dělí na 2 samostatné výškově posunuté části. V každé jsou nad sebou 3 byty.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • HAVLÍČEK, Tomáš - MAGNUSEK, Pavel - HLOCH, Martin
  Šupináč.
  Scaly House.
  ERA 2010,č.1,s.28-29,6 obr.,angl.res.
  Postupná přestavba zdevastovaného průmyslového areálu v centru Ostravy. Sklad stavebnin byl přeměněn na malou kancelářskou budovu. Objekt je krytý cementotřískovými šupinami - odtud i jeho název.
 • JUHR, Michael
  Kosten, Kampf, guter Industriebau.
  Náklady, boj (s investorem), dokonalá průmyslová stavba.
  DBZ 2010,č.1,s.24-25,1 fot.
  Zatímco dříve investor vnímal kvalitu provozní budovy jako svoji vizitku, dnes se architektonicky náročné a inteligentní budovy dají realizovat jen s náročnými a inteligentními investory.
 • NOGA, Pavel
  Industriální stavba jako vykřičník v krajině.
  ERA 2010,č.1,s.22-23,12 obr.,1 pl.,angl.res.
  Projekt alternativního orientačního systému města Ostravy má vyřešit co si počít se speciálními stavbami (vysoká pec, komín, těžní věž), jak je využít. Dominantní industriální stavby jako navigace.
 • PLESKOT, Jan aj.
  Multifunkční aula v Dolních Vítkovicích.
  Multifunctional Auditorium in Dolní Vítkovice.
  ERA 2010,č.1,s.54-55,1 obr.,angl.res.
  Cílem projektu je konverze plynojemu na multifunkční aulu pro 1 500 osob. Stavba originální konstrukce z roku 1921 má průměr 70 m a výšku 32 m. Vnější konstrukce se restaurují, vestavba bude mít čtyři patra.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • 10. ročník přehlídky diplomových prací 2009.
  Architekt 2009,č.11/12,s.92-97,12 obr.,1 sit.,3 půd.,1 pohl.,1 řez
  Vítězem letošního ročníku se stal návrh Pavla Filgase "Duch kontra doba - Zastavení". Jedná se o návrh silniční kaple na rychlostní komunikaci R49. Využití pozemku nepoužitelného jiným způsobem.
 • Jubilejný 45. ročník Ceny Dušana Jurkoviča 1964 - 2009.
  Jubilejní 45. ročník Ceny Dušana Jurkoviče 1964 - 2009.
  Projekt 2009,č.4/5,s.4-32,čet. obr.,půd.,sit.,řezy
  Přehled získaných cen v uplynulých 45 letech za architekturu, vývoj oceňovaných kategorií i složení poroty. Cena 2009 za realizaci Digital parku v Bratislavě byla udělena českým architektům.
 • Massives Dorfhaus.
  Masivní vesnický společenský dům.
  DBZ 2010,č.1,sam.příl. Vorteile,s.16-19,8 fot.
  Novostavba kulturního domu v belgické vesnici Houthulst. Fasáda i vnitřní masivní stěny jsou z pálených cihel. Vnitřní prostory umožňují různé využití.
 • BINDR, Tomáš - ZELINKA, Jan
  Polyfunkční dům ve Vítkovicích.
  Multifunctional House in Vítkovice.
  ERA 2010,č.1,s.34-35,1 obr.,angl.res.
  Novostavba polyfunkčního objektu leží na rozhraní dvou světů. Na jedné straně továrny, nadúrovňové přepravníky a lokomotivy, na druhé staré činžáky. V přízemí jsou služby, 1. patro kanceláře, 2. patro byty.
 • GATSCHNEGG, Wolfgang
  Wo Generationen wohnen.
  Kde bydlí generace.
  Perspektiven 2009,č.8/9,s.31-34,6 obr.
  Koncern Wien Holding inicioval v 22. vídeňském obvodu projekt Oase22 - nová obytná výstavba pro všechny generace. Přihlíží k multifunkčnosti využití obytného areálu (např. zapojení hřišť, lezeckých stěn).
 • HÁJEK, Petr - ŠÉPKA, Jan - HRADEČNÝ, Tomáš
  Vila Hermína.
  Architekt 2009,č.11/12,s.18-31,21 obr.,3 půd.,angl.res.
  Objekt je zasazen do svažitého terénu v obci Černín u Zdic a přebírá stejný sklon podlah. Střídání rovné a šikmé podlahy na žádost investora je připraveno pro promítání filmů, tedy jako malý kinosál.
 • HÁJEK, Petr M. - MINÁŘOVÁ, Gabriela - STRATIL, Bronislav
  Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava.
  Extension of an Alternative Stage for Ostrava's Puppet Theater.
  ERA 2010,č.1,s.50-51,1 obr.,2 řezy,angl.res.
  Ke kruhové budově divadla na okraji Černé louky byla přistavěna věž. Jádro dostavby - studiová scéna - je zapuštěno pod povrchem budoucího náměstí, nadzemní část obsahuje provozní zázemí divadla.
 • HAVLÍČEK, Tomáš - MAGNUSEK, Pavel - HLOCH, Martin
  Šupináč.
  Scaly House.
  ERA 2010,č.1,s.28-29,6 obr.,angl.res.
  Postupná přestavba zdevastovaného průmyslového areálu v centru Ostravy. Sklad stavebnin byl přeměněn na malou kancelářskou budovu. Objekt je krytý cementotřískovými šupinami - odtud i jeho název.
 • HOFMEISTER, Sandra
  Lizenz zum Betonieren. Museum für moderne Kunst in Rom. Zaha Hadid Architecs.
  Licence k betonování. Muzeum moderního umění v Římě. Ateliér Zaha Hadid.
  Baumeister 2010,č.2,s.32-43,7 pl.,14 obr.
  Nové muzeum umění v Římě působí zvenčí jako betonová závodní dráha. Systém vlnitých schodišť dodává interiéru dynamiku. Názory na zdařilost stavby se různí.
 • HOLPER, Brigitte
  Neue Messe Wien: Wirtschaftsplattform und Impulsgeber.
  Nové výstaviště ve Vídni: hospodářská platforma a generátor impulsů.
  Perspektiven 2009,č.10,s.29-33,12 obr.
  Nové výstaviště ve Vídni (otevřené 2004), vystavěné podle plánů Gustava Peichla, je jedním z prvních projektů společnosti Wien Holding. Plány, multifunkční využití a úspěchy.
 • JEHLÍK, Jan - REIMANN, Ivan
  Palác Zdar. Ústí nad Labem.
  Architekt 2009,č.11/12,s.48-51,5 obr.,1 sit.,1 půd.,angl.res.
  Záměrem bylo postavit moderní polyfunkční dům s komerčním využitím. První dvě podlaží jsou využita pro obchody, další dvě pro administrativu a v posledním budou byty. V podzemí je hromadná garáž.
 • KAPPLINGER, Claus
  Die Kraft orthogonaler Geometrie. Hochschulbibliothek und Medienzentrum in Leipzig.
  Síla pravoúhlé geometrie. Vysokoškolská knihovna a mediální centrum v Lipsku.
  DBZ 2010,č.2,s.34-39,8 fot.,3 půd.,7 řezů
  Architektonicky a urbanisticky pozoruhodná stavba ústřední knihovny a mediálního centra při Vysoké škole pro techniku, ekonomiku a kulturu v Lipsku. Krása klasické ortogonální architektury.
 • KÄPPLINGER, Claus
  Neuer Lebensraum im Gewerbegebiet Büro-, Lager- und Shopgebäude in Škofia Loka/Slo.
  Nový životní prostor v průmyslové zóně. Kancelář, sklad a prodejna v budově firmy Škofia Loka/Slovinsko.
  DBZ 2010,č.1,s.46-49,5 fot.,4 řezy,4 pohl.
  Perfektní architektonické a technické řešení multifunkční budovy, i přes mnoho omezení v zadání. Žádná sériová krabice, ale budova s nezaměnitelnými kvalitami a tvarem.
 • KOGELNIK, Helga
  Viertel Zwei: Büro-City mit mehr Arebeitsqualität.
  Čtvrt Dvě: Kancelářské město s větší kvalitou práce.
  Perspektiven 2009,č.10,s.23-25,8 obr.
  Za pět let výstavby vzniklo ve vídeňském areálu "Viertel Zwei" (Čtvrt Dvě) hned několik novostaveb: hotel, kancelářský komplex, projekt bydlení a umělé jezero. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2010.
 • KOTRLÝ, Tomáš
  Pohřebnictví v zájmu obce.
  Veř. správa 2010,č.2,příl.,s.I-VIII,2 fot.
  Platná vyhláška o postupu při úmrtí a o pohřebnictví. Převoz a přechodné uložení mrtvých v obci. Povinnost obce zajistit pohřbení a provozovat pohřebiště. Hodnotící standard dílčí kvalifikace hrobníka.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Karlín - měl černou duši. Univerzitní kampusy.
  Ekonom 2010,č.6,s.48-49,4 obr.
  Vznik univerzitního městečka v pražské Invalidovně pozvedne celou lokalitu. O přestavbu barokní budovy jeví zájem, kromě developerů, i Filozofická fakulta UK. Studie ekonomického dopadu počítá s 2 mld. korun.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Karty míchají nájemci. Kancelářské prostory.
  Ekonom 2010,č.7,s.48-49,3 obr.1 tab.,1 gr.
  Současná finanční krize nahrává firmám, které tak mohou ušetřit za pronájmy. Majitelé nemovitostí preferují prodloužení nájemní smlouvy před dosažením krátkodobého výnosného nájmu.
 • KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš
  Moravskoslezská vědecká knihovna.
  Moravian-Silesian Research Library.
  ERA 2010,č.1,s.48-49,1 obr.,angl.res.
  Navržená budova knihovny je protipólem stávajícího Domu kultury města Ostravy. Mírně převýšená krychle dodá instituci knihovny potřebnou vážnost. Monumentální tvar vytváří dojem nadčasovosti a solidnosti.
 • MEYHÖFER, Dirk
  Kreative Stadtreparatur. Centrum - Galerie Prager Straße in Dresden.
  Kreativní přestavba. Centrum - Galerie na Prager Straße v Drážďanech.
  DBZ 2010,č.1,s.16-19,3 půd.,7 fot.
  Gigantická novostavba nákupního centra v pěší zóně Drážďan se 120 obchody, restauracemi a 1 000 parkovacími místy, postavená na místě bývalého obchodního domu. Soulad exteriéru s interiérem.
 • PARKER, Dorothea
  Drehen und Wenden. Wohnanlage mit Kindertagesstätte in Wien von Rüdiger Lainer + Partner.
  Otáčet a obracet. Sídliště s denními jeslemi ve Vídni z ateliéru Rüdiger Lainer + Partner.
  Baumeister 2010,č.1,s.8-9,4 obr.
  Architektonický ateliér Rüdiger Lainer + Partner zbudoval ve vídeňském 10. obvodu nekonvenční sídliště s denními jeslemi v poněkud surrealisticky pojatém duchu s visutými verandami.
 • PLESKOT, Jan aj.
  Multifunkční aula v Dolních Vítkovicích.
  Multifunctional Auditorium in Dolní Vítkovice.
  ERA 2010,č.1,s.54-55,1 obr.,angl.res.
  Cílem projektu je konverze plynojemu na multifunkční aulu pro 1 500 osob. Stavba originální konstrukce z roku 1921 má průměr 70 m a výšku 32 m. Vnější konstrukce se restaurují, vestavba bude mít čtyři patra.
 • SKALICKÝ, Alexandr
  Víceúčelová sportovní hala 2070. Dolní Dobrouč.
  Architekt 2009,č.11/12,s.38-43,6 obr.,1 sit.,2 řezy,6 náčrtů,angl.res.
  Finanční limit a omezené možnosti území předurčily základní koncepci stavby. Základní myšlenkou je motiv čísel, která jsou symboly sportů provozovaných v hale. Funkční celky zázemí jsou v jednotné barvě.
 • ŠTĚPÁN, Marek Jan
  Kostel sv. Ducha.
  Church of the Holy Spirit.
  ERA 2010,č.1,s.42-43,2 obr.,angl.res.
  Kostel v Ostravě-Zábřehu stojí na rozsáhlém sídlišti. Má výrazný elipsovitý tvar a masivní zdi. Je největší porevoluční sakrální stavbou v České republice.
 • VOJTASÍK, Aleš - DANYŠ, Marek
  Areál the Orchard - soubor administrativních budov a hotelu.
  The Orchard - Administrative Building and Hotel Complex.
  ERA 2010,č.1,s.85-88,4 obr.,angl.res.
  Areál v Ostravě tvoří 3 sedmipodlažní kancelářské budovy a business hotel mezinárodní úrovně s konferenčním centrem. Každé budově byl přiřazen strom a jeho vzhled ovlivnil grafiku i barvu jednotlivých budov.
 • WEBER, Maria Ada
  Atypická administratívna budova "Cocoon" v Zürichu.
  Atypická administrativní budova "Cocoon" v Curychu.
  Projekt 2009,č.4/5,s.60-63,7 obr.,1 pl.,3 půd.,1 pohl.
  Novostavbu tvoří spirálovitě zatočený elipsovitý objekt, jehož fasáda je ukryta pod nerezovou sítí. Otevřené flexibilní pracovní prostory se nacházejí na stoupající spirálovitě rampě.
 • WEBER, Maria Ada
  Múzeum Akropolis v Aténach.
  Muzeum Akropolis v Aténách.
  Projekt 2009,č.4/5,s.68-70,7 obr.
  Muzeum švýcarského architekta Bernarda Tschumi bylo po 11 letech otevřeno. Jedná se o současný minimalistický objekt ze skla a oceli, který má vhodně prezentovat a umocňovat krásu vystavovaných předmětů.
 • WIEGELMANN, Andrea
  Ein Quantum Beton. Erweiterung des Historischen Museums in Bern.
  Kvantum betonu. Rozšíření Historického muzea v Bernu.
  Baumeister 2010,č.2,s.54-61,6 pl.,7 obr.
  Historické muzeum v Bernu bylo rozšířeno o novou markantní část - betonový polygonální blok.

19. Rekreace a volný čas

 • Massives Dorfhaus.
  Masivní vesnický společenský dům.
  DBZ 2010,č.1,sam.příl. Vorteile,s.16-19,8 fot.
  Novostavba kulturního domu v belgické vesnici Houthulst. Fasáda i vnitřní masivní stěny jsou z pálených cihel. Vnitřní prostory umožňují různé využití.
 • BERÁNKOVÁ, Danuše a kol.
  Možnosti řízení a udržení jakosti vod pro rekreační využití ve vztahu ke krajinným antropogenním vlivům.
  Vod. hospod. 2009,č.12,příl.VTEI,s.21-24,tab.,gr.,kartogr.,lit.
  Seznámení s projektem řešícím problematiku ochrany povrchových vod určených k rekreačnímu využití v povodí řeky Moravy, metodika, výsledky a opatření pro zlepšení kvality koupacích vod.
 • HANDLBAUER, Kurt
  Fließende Raumsequenz White O House, Marbella, Chile.
  Rekreační dům White O House v plynule se měnícím prostoru. Marbella, Chile.
  DBZ 2010,č.2,s.40-45,čet.fot.,1 pl.,4 řezy
  V letovisku Marbella v Chile má být postaveno 64 prázdninových domů většinou projektovaných místními architekty. Dům Bílé O projektoval Korejec Toyo Ito, pojatý ve stylu organické architektury.
 • KRILL, Herbert
  Wienfluss.
  Vod. hospod. 2009,č.12,s.447-449,7 fot.
  Seznámení s umělou vídeňskou říčkou Wienfluss, její lokalizace, popis a funkce v životě velkoměsta, plány na její revitalizaci a využití pro rekreační účely.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

 • 15 let Ústavu územního rozvoje 1994-2009.
  Urban. a územní rozvoj 2009,č.5,sam.příl.,56 s.,obr.
  Činnost Ústavu územního rozvoje v Brně - vybrané úkoly: publikační činnost, PÚR ČR 2008, monitoring, informační systémy, metodická a poradenská činnost, mezinárodní spolupráce.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022