Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • Risiko und Präventionskultur. David Bresch im Gespräch mit Daniel Kurz.
  Riziko a kultura prevence. Rozhovor Davida Brescha s Danielem Kurzem.
  Werk, Bauen + Wohnen 2012,č.11,s.34-37,2 gr.,franc.res.,angl.res.
  Zamyšlení nad druhy rizik havárií či přírodních katastrof a nad preventivními opatřeními, která se v různých zemích liší.
 • ZEMAN, Martin
  Historické mapové diela na geoportal.sazp.sk.
  Historická mapová díla na geoportal.sazp.sk.
  Enviromagazín 2012,č.5,s.20-21,mp.,pl.
  Informace o schválení Národní infrastruktury prostorových informací a zprovoznění geoportálu, prezentující definice, historii a digitální technologii všech dostupných státních mapových děl na území Slovenska.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • South Street Park completes first phase of Green Corridor.
  Park South Street dokončil první fázi zeleného koridoru.
  Green Places 2012,č.88,s.20-23,5 obr.
  Park South Street byl vytvořen r. 1959 jako součást bytového komplexu Park Hill ve městě Sheffield. Park hostí první městské arboretum v Británii a je 1. fází plánu propojit 5 lokalit ve 2 km zelený koridor.
 • Victoria Park, London.
  Victoria Park, Londýn.
  Green Places 2012,č.87,s.11-14,13 obr.
  Představení jednoho z nejstarších (založen v roce 1841) veřejných historických parků Londýna – Victoria Park. Stručný přehled jeho vývoje a regenerace do dnešních dnů.
 • Waterfront park will create new setting for Battersea power station.
  Park na nábřeží vytvoří nové zázemí pro elektrárnu Battersea.
  Green Places 2012,č.87,s.18-19,3 obr.
  Regenerace okolí bývalé elektrárny Battersea v Londýně nevětší cihlovou stavbou v Evropě, má přinést 26 000 nových pracovních míst, 8 000 bytů, divadlo, hotely, kanceláře, restaurace a park.
 • ADAM, Brigitte - FUCHS, Julia
  Projekte in der Stadtentwicklung - Eigenschaften und Handlungsempfehlungen.
  Projekty v rozvoji měst - vlastnosti a doporučení.
  Inform. Raumentw. 2012,č.11/12,s.563-574,fot.,lit.
  Pro současné projekty rozvoje měst jsou charakteristické tendence k multifunkčnosti a snaha o vizuálně zajímavá řešení. Projekty by měly být řešeny jako součást integrovaného rozvoje měst. Příklady z Německa.
 • FRANK, Susanne - GREIWE, Ulla
  Phoenix aus der Asche. Das "neue Dortmund" baut sich seine "erste Adresse".
  Fénix z popela. "Nový Dortmund" si staví "první adresu".
  Inform. Raumentw. 2012,č.11/12,s.575-587,fot.,1 gr.,lit.
  V rámci projektu Phoenix vznikne v Dortmundu (SRN) na bývalém průmyslovém území více než 200 ha rozvojové plochy (uměle vytvořené jezero, technologický park, prostory pro bydlení a pro volný čas).
 • KRÜGER, Sebastian
  Stuttgart 21 - Interessen, Hintergründe, Widersprüche.
  Stuttgart 21 - zájmy, okolnosti, rozpory.
  Inform. Raumentw. 2012,č.11/12,s.589-603,10 obr.,lit.
  Na projektu přestavby a modernizace nádraží "Stuttgart 21" je demonstrováno, jak je náročné u velkých projektů zohlednit všechny přínosy a dopady projektu a sladit zájmy všech subjektů.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • CIESLAR, Jan
  Pražská konference DGINS potvrzuje roli české statistiky.
  Statistika a My 2012,č.9,s.6-7,2 obr.
  Rozhovor s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou o letošním ročníku konference předsedů statistických úřadů, která bude zaměřena na stabilitu spojenou se "zelenou ekonomikou".
 • HONNER, Jan
  Nový region Dunaj - Vltava.
  Statistika a My 2012,č.9,s.37,1 mp.
  V červnu byl založen Evropský region Dunaj - Vltava, který zahrnuje příhraniční oblasti České republiky, Německa a Rakouska. Jeho cílem je zlepšení sousedských vztahů, rozvoj sítí a zvýšení atraktivity regionu.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • The sky´s the limit.
  Limitem je nebe.
  Green Places 2012,č.87,s.8,1 obr.
  Architekti z ateliéru Exterior Architecture zveřejnili projekt SkyCycle, novou vyvýšenou krytou cyklotrasu nad Londýnem. Ve spolupráci s National Rail tak chtějí vytvořit bezpečné zdravé prostředí pro cyklisty.
 • LEJSEK, Zdeněk
  Platební bilance a statistika cestovního ruchu.
  Statistika a My 2012,č.9,s.24-25,tab.,gr.,2 obr.
  Na přelomu roku byl ukončen dvouletý grantový projekt týkající se zlepšení konzistence dat platební bilance mezinárodního pohybu osob a statistiky cestovního ruchu.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022