Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Formy sídelných štruktúr pre rozvoj města.
  Formy sídelních struktur pro rozvoj města.
  Wien,Magistratsabteilung 18 a Bratislava,Magistrát hl. města SR Bratislavy 2011.167 s.,fot.,sch.,obr.,pl.,půd.
  Ukázka širokého spektra příkladů z již realizovaných komplexů, které mohou být inspirací pro řešení přestavby či výstavby nových fungujících sídelních struktur měst.
  14 820, 14 820a
 • Patterns for New Urban Developments.
  Formy sídelních struktur pro rozvoj města.
  Vienna,Municipal Department 18 a Bratislava,Municipal Department 2011.167 s.,fot.sch.,obr.,pl.,půd.
  Ukázka širokého spektra příkladů z již realizovaných komplexů, které mohou být inspirací pro řešení přestavby či výstavby nových fungujících sídelních struktur měst. Anglická verze.
  14 822
 • Siedlungsformen für die Stadterweiterung.
  Formy sídelních struktur pro rozvoj města.
  Wien,Magistratsabteilung 18 a Bratislava,Hauptstadt der SR Bratislava 2011.167 s.,fot.sch.,obr.,pl.,půd.
  Ukázka širokého spektra příkladů z již realizovaných komplexů, které mohou být inspirací pro řešení přestavby či výstavby nových fungujících sídelních struktur měst. Německá verze.
  14 821
 • ADÁMEK, Jan - BURGR, Richard
  Intenzita, nehodovost a kapacita neřízených a řízených křižovatek v Praze 2009-2010.
  Siln. obz. 2011,č.12,s.346-350,2 tab.,4 obr.,lit.
  Za roky 2009 a 2010 byla provedena analýza dopravních nehod na křižovatkách v Praze, která ukázala, že názor o vyšší bezpečnosti světelných křižovatek ve srovnání s neřízenými v Praze automaticky neplatí.
 • BENKŐ, Melinda
  Budapest Urban Blocks and their Sustainability.
  Městské bloky v Budapešti a jejich udržitelnost.
  Archit. a urban. 2011,č.3/4,s.186-199,10 obr.,10 fot.,lit.,slov.res.
  V Budapešti jsou (podle formy a využívání) dva hlavní typy domovních bloků - uzavřené a otevřené (transparentní). Jejich zastoupení ovlivňuje kompaktnost, rozmanitost a udržitelný rozvoj historického centra.
 • DJURIC, Angela
  Mehrwert für Wien: Die Unternehmensphilosophie der Wien Holding.
  Přidaná hodnota pro Vídeň: podnikatelská filozofie společnosti Wien Holding.
  Perspektiven 2011,č.9/10,s.18-21,7 obr.
  Podnikatelskou filozofií státní společnosti Wien Holding je vytváření pracovních míst, podpora ekonomického růstu, podpora a realizace projektů a zvyšování kvality života ve Vídni.
 • GATSCHNEGG, Wolfgang
  In neuem Glanz: Jüdisches Museum Wien wiedereröffnet.
  V novém lesku: znovuotevření Židovského muzea Vídeň.
  Perspektiven 2011,č.9/10,s.51-54,4 obr.
  Po investici města Vídně a Wien Holding v hodnotě 2,6 milónů Euro bylo znovuotevřeno zrekonstruované Židovské muzeum Vídeň. Jako symbol historie města je neodmyslitelně spojeno s židovským obyvatelstvem.
 • PACINOVÁ, Zuzana
  Kde se žije nejlépe. Dobré místo pro život.
  Veř. správa 2012,č.2,s.14-16,4 obr.
  Jindřichův Hradec vyhrál v loňském roce celostátní anketu o nejlepší sociální situaci. Ve městě funguje spolupráce městského úřadu a policie, město realizuje projekty na podporu občanů a seniorů.
 • POKORNÝ, Filip
  Postavení statutárních měst.
  Veř. správa 2012,č.4,s.18-21,1 mp.,1 tab.
  Analýza aktuálního stavu veřejné správy v ČR se zaměřením na postavení statutárních měst. Historie a vývoj po roce 1989, problémy současného stavu, podmínka územního členění.
 • PROCHÁZKA, Rudolf (red.)
  Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku.
  Brno,Archiv města Brna 2011.734 s.,obr.,fot.,mp.,příl.,rejstř.
  První ze sedmi plánovaných svazků dějin Brna pojednává o přírodních poměrech, prehistorii a rané historii městského prostoru především na základě archeologických pramenů.
  14 814/1
 • SCHMEIDLER, Karel – JIŘÍČKOVÁ, Hana – ZÁMEČNÍK, Petr
  Výzva Shrinking cities u nás, v Evropě i ve světě.
  The Challenge of Shrinking Cities in the Czech Republic, Europe and the World.
  Urban. a územní rozvoj 2011,č.6,s.21-27,angl.res.,lit.,2 obr.,1 tab.
  Demografické změny a odliv obyvatel často vedou ke zmenšování měst a k jejich stagnaci. Evropská Akce COST TU0803 je zaměřena na posilování znalostí o strategiích obnovy smršťujících se evropských měst.
 • UGGLA, Ylva
  Construction of „nature“ in urban planning: a case study of Stockholm.
  Tvorba „přírody“ v plánování měst: případová studie Stockholmu.
  Town Plan. Review 2012,č.1,s.69-85,angl.res.,lit.
  Analýza aktuálního plánu města Stockholmu z hlediska městské zeleně, která je zde vnímána jako žádoucí, ale zároveň problematický prvek. Význam zeleně a její souvislost s trendem rozrůstání měst.
 • VRÁNA, Filip – SCHELLE, Karel
  Vznik Velkého Brna.
  Ostrava,KEY Publishing 2011.65 s.,fot.,tab.,mp.,gr. v příl.
  Analýza vzniku Velkého Brna v rámci prvních let samostatnosti Československé republiky, počátky moderní správy a její realizace, problematika brněnských Němců, slučování předměstských obcí s Brnem.
  14 812

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • KUCHTOVÁ, Regina
  Dělnické kolonie v Ostravě.
  The Worker´s Colonies of Ostrava.
  Urban. a územní rozvoj 2011,č.6,s.11-15,angl.res.,3 tab.,7 obr.
  Historické souvislosti a vývoj výstavby ostravských dělnických kolonií (hornické, železářské). Kolonie lze označit za tzv. „městské brownfields“, neboť vznikaly jako součást průmyslové výroby.
 • MEINHARTER, Erik
  Zwischen Hochhäusern und Hochöfen.
  Mezi výškovými budovami a vysokými pecemi.
  Garten + Landschaft 2012,č.1,s.34-37,8 obr.
  V lucemburském kantonu Esch-sur-Alzette vzniká na místě bývalé ocelárny nová obytná čtvrt Belval Ouest. Developeři sázejí na kontrast starého s novým, což vysvětluje ponechání původního bloku ocelárny.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • COOPER, Jennifer E.
  Das 9/11-Memorial am Ground Zero.
  Památník 9/11 na Ground Zero.
  Garten + Landschaft 2012,č.2,s.36-39,7 obr.
  Michael Arad vytvořil s ateliérem Peter Walker památeční park na Ground Zero k uctění obětí teror. útoku z 11.9.2001. Na místě věží WTC jsou nyní dvě masivní nádrže s vodou proudící dolů do hlubokých výsečí.
 • GATSCHNEGG, Wolfgang
  In neuem Glanz: Jüdisches Museum Wien wiedereröffnet.
  V novém lesku: znovuotevření Židovského muzea Vídeň.
  Perspektiven 2011,č.9/10,s.51-54,4 obr.
  Po investici města Vídně a Wien Holding v hodnotě 2,6 milónů Euro bylo znovuotevřeno zrekonstruované Židovské muzeum Vídeň. Jako symbol historie města je neodmyslitelně spojeno s židovským obyvatelstvem.
 • KOLLER, Michael
  Unsichtbarer Neubau. Joanneumsviertel Graz, Graz/A.
  Neviditelná novostavba. Joanneumsviertel Graz, Štýrský Hradec/Rakousko.
  DBZ 2012,č.1,s.30-37,18 obr.
  Muzeum Joanneum je nejstarším (1811) veřejně přístupným muzeem v Rakousku a největším ve střední Evropě. Tým architektů přetvořil prostor vnitřního nádvoří, do jehož podzemí zapustil 4 masivní světlíky.
 • KREYKENBOHM, Susanne
  Wasser als Inspiration. Roca London Gallery, London/GB.
  Voda jako inspirace. Galerie Roca v Londýně/Velká Británie.
  DBZ 2012,č.2,s.34-39,13 obr.
  Architektonický ateliér Zaha Hadid navrhl netradiční prostory pro vlajkovou prodejnu vybavení koupelen Roca. Celobetonovou stavbu charakterizují oblé tvary, průniky a zákoutí evokující tekoucí proud vody.
 • KULHÁNEK, František
  Projekt s respektem k ekologickým prvkům.
  Stavitel 2012,č.2,s.33-36,5 obr.,1 půd.,3 řezy,2 pohl.
  Podle koncepce rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora byl v Litomyšli postaven krytý plavecký bazén. Energeticky úsporná stavba je vzorově zakomponována do okolí. Získala cenu Stavba roku 2011.
 • MEYHÖFER, Dirk
  Multitalent Multimediahaus. Spiegel-Haus an der Ericusspitze, Hamburg.
  Multitalentovaný multimediální dům. Spiegel-Haus na ulici Ericusspitze, Hamburk.
  DBZ 2012,č.1,s.22-26,11 obr.
  Multimediální dům Spiegel-Haus je vyjádřením nejnovější audiovizuální a digitální techniky. Ohromné vnitřní atrium je protkané četnými schodištními mosty a propojuje kanceláře se specializovanými sály.
 • SANTIFALLER, Enrico
  Leuchtturm. Medizinische Fachbibliothek O.A.S.E., Düsseldorf.
  Maják. Zdravotnická odborná knihovna O.A.S.E., Düsseldorf.
  DBZ 2012,č.2,s.60-67,17 obr.
  V areálu univerzity v Düsseldorfu byla nově otevřena odborná knihovna lékařské fakulty navržená architekty ateliéru HPP. Design fasády osmipatrové budovy je organický a vychází z kapilárního systému.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • Pomáháme obcím v územním plánování.
  Obec a finance 2012,č.1,s.29,4 obr.
  Ústav územního rozvoje působí v oborech územní plánování, regionální a bytová politika a cestovní ruch. Základní informace o nových webových stránkách a odborných publikacích.
 • MÜLLER, Georges
  MISTRA: Erfreuliche Zwischenbilanz.
  MISTRA: Potěšující prozatímní bilance.
  Strasse und Verkehr 2012,č.1/2,s.19-23,2 tab., franc.res.
  Základem švýcarského dopravního systému je od roku 2004 Informační dopravní systém MISTRA, který se dále aktualizuje a vyvíjí.
 • TOMÁŠEK, Petr
  Úvod do 3D modelování v oblasti urbanismu.
  Guide to 3D Modelling in Urban Planning.
  Urban. a územní rozvoj 2011,č.6,s.16-20,2 obr.,lit.,angl.res.
  Druhy 3D modelů dle jejich využití a podkladová data. Modely CAD, využití GIS v 3D modelování a výhledy do virtuální reality.

23. Různé

 • Chomutov.
  Chomutov,Městské informační centrum (2012?).1 pl.,1 mp.,fot.
  Plánek města a okolí, užitečné informace pro turisty.
  D 153
 • Krnov. Malovaná mapa města.
  Banská Bystrica,Vydavatelstvo CBS 2010.1 pl.,2 mp.,fot.,text též něm. a polsky
  Kreslený plánek Krnova se seznamem ulic, mapkou centra, popisem historie, pamětihodností, zajímavostí města a turistickými informacemi.
  D 150
 • Leeds. Cultural and Attractions Map 2011.
  Leeds. Mapa kultury a atrakcí 2011.
  Leeds,Leeds Visitor Centre 2011.1 pl.,2 mp.,fot.
  Mapy města a okolí, tipy a informace pro návštěvníky o památkách a kulturním vyžití ve městě.
  D 154
 • Litoměřice. Plán města, mapa okolí. Měř. 1: 7000, 1:100 000.
  Litoměřice,Město Litoměřice (2012?).1 pl.,2 mp.,fot.
  Plán města s rejstříkem ulic, cykloturistická mapa centrální části Českého středohoří, informace pro návštěvníky města.
  D 155
 • Město Kroměříž. Plán města.
  Kroměříž,Město Kroměříž 2011.1 pl.
  Mapka města, popis historie, pamětihodnosti, zahrady, osobnosti, užitečné informace pro turisty.
  D 156
 • Ostrožská Nová Ves - mapa.
  Ostrožská Nová Ves,Obecní úřad (2012?).1 pl.,1 mp.,fot.,text též angl. a něm.
  Mapa města a okolí, rejstřík ulic, popis historie, památek a zajímavostí města.
  D 147
 • Prostějov - mapa.
  Prostějov,Město Prostějov 2011.1 pl.,2 mp.,fot.,text též angl. a něm.
  Plánek Prostějova a mapa prostějovského regionu, vyznačené pamětihodnosti, zajímavosti, naučné trasy a cyklotrasy.
  D 146
 • Púchov. Mapa města. Town Card. Stadtplan. Měř. 1:15 000.
  Púchov,Reklamní agentura SINEX 2011.1 pl.,3 mp.,fot.,text též angl. a něm.
  Plán města, rejstřík ulic, mapka okolí a obce Dolné Kočkovice, popis historie a zajímavostí města, rejstřík firem.
  D 143
 • Uherské Hradiště. Plán města a okolí. Měř. 1:8 500.
  Uherské Hradiště,Město Uherské Hradiště 2010.1 pl.,5 mp.,fot.,též angl. a něm.
  Plánek města s rejstříkem ulic, mapou centra (1:7 000) a mapou okolí s plánky vesnic Jarošov, Vésky, Míkovice (1:10 000), popis historie města, užitečné informace.
  D 140
 • Veselí nad Moravou.
  Veselí nad Moravou,Město Veselí nad Moravou (2012?).1 pl.,fot.
  Plánek města s rejstříkem ulic, popis historie, tipy na zajímavá místa a akce, užitečné informace pro turisty.
  D 157
 • CSÉMY, Ladislav
  Substance Use in a Comparative Perspective. The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia.
  Užívání návykových látek ve srovnávacím pohledu. Příklad Bulharska, Česka, Chorvatska, Rumunska a Slovenska.
  Demografie 2011,č.4,s.387-388
  Recenze stejnojmenné publikace autorů A. Veselého a D. Dzúrové vydané v nakladatelství Karolinum, 2011.
 • CHMEL, Zdeněk
  Galerie brněnských osobností. 5. díl U - W.
  Brno,ANTE 2011.109 s.,fot.,lit.
  Publikace obsahuje medailonky již zemřelých brněnských osobností. Je uspořádána formou slovníku, kde jednotlivé osoby tvoří samostatná hesla v abecedním pořádku.
  13 403/5
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022