Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Dämmen mit Seegras.
  Izolovat mořskými řasami.
  DBZ 2015,č.4,s.48-49,7 obr.
  Kulovité formace řas Posidonie mořské, hojně se vyskytující na plážích Středomoří, začaly díky profesorovi Richardu Meierovi z Karlsruhe sloužit praktickému a ekologickému účelu coby izolační stavební materiál.
 • Massiv ohne WDVS. Baugruppe Sülzer Freunde in Köln.
  Masív bez zateplovacího systému WDVS. Stavební skupina Sülzer Freunde v Kolíně.
  DBZ 2015,č.5,s.72-77,1 půd.,19 obr.
  Šestnáct rodin se sdružilo do skupiny Sülzer Freunde a architekt Klaus Zeller pro ně vytvořil pilotní projekt pasivního domu z vysokovýkonnostních pórobetonových dutých cihel s integrovanou perlitovou náplní.
 • DIAMOND, Rosamund
  Simple things. Alternative Baukultur in Grossbritannien.
  Prosté věci. Alternativní stavitelská kultura ve Velké Británii.
  Werk, Bauen + Wohnen 2015,č.5,s.34-39,6 obr.,angl.res.,franc.res.
  Mladší generace britských architektů testuje široce interpretované spektrum architektury, zajímá se o neortodoxní způsoby získávání zakázek, nezvyklé stavební metody a levné netradiční stavební materiály.
 • KUČEROVÁ, Zdeňka
  Partnerství pro české brownfieldy.
  Urban. a územní rozvoj 2015,č.1,s.22,2 obr.
  Představení semináře k projektu Partnerství pro české brownfieldy konaného v Ostravě. Popis revitalizace brownfieldu areálu bývalého dolu Jeremenko v Ostravě.
 • LEHNERT, Stefan
  Innovative Gebäudehüllen. Eigenschaften von ETFE-Folienkissen.
  Inovativní pláště staveb. Vlastnosti fóliových polštářů ETFE.
  DBZ 2015,č.4,s.62-65,11 obr.,2 gr.,1 tab.
  Fóliové polštáře ETFE mají v architektuře díky svým vlastnostem, př. roztažnosti, široké možnosti využití, od zastřešení atrií, přes pláště fasád, až po zahalení celé stavby. Ukázky staveb.
 • MATOUŠKOVÁ, Lenka
  Vojenské brownfields a jejich proměny od roku 1989.
  Military brownfields and their transformations since 1989 year.
  Regionální rozvoj 2015,č.1,s.15-23,3 obr.,1 tab.,angl. res.,lit.
  Představení úspěšně realizovaných projektů revitalizací vojenských areálů brownfields po vojácích Sovětské armády v Jeseníku a Vysokém Mýtě.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022