Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Obytný soubor 4Blok.
  Architect + 2018,č.8,s.10-21,14 obr.
  4Blok se nachází v Praze na místě bývalého brownfieldu. Polyfunkční blok s 210 bytovými jednotkami je rozdělen do tří hmot se čtyřmi vstupy. Řešeny byly i krajinářské úpravy a napojení na okolí.
 • HAUSIGKE, Sven
  Entwicklung eines Bewertungsmodells für die Fahrradfreundlichkeit von Stadtteilen am Beispiel Berlin.
  Vývoj modelu hodnotícího příznivost městských čtvrtí pro cyklistickou dopravu na příkladu Berlína.
  Int. Verkehrswesen 2018,č.1,s.59-64,2 obr.,1 tab.,lit.
  V rámci modelu hodnotícího faktory ovlivňující využití území pro cyklistickou dopravu byly identifikovány dílčí faktory a provedeno hodnocení území na příkladu Berlína (SRN).
 • RETTLER, Tim
  Achse der Erneuerung.
  Osa obnovy.
  Garten + Landschaft 2018,č.3,s.22-28,5 obr.
  Projekt obnovy ulice Oxford Street v Londýně klade důraz na vytvoření příznivých podmínek pro pěší a na citlivé začlenění bezpečnostních prvků do veřejného prostoru.
 • VEIL, Katja
  Unterirdisch.
  V podzemí.
  Garten + Landschaft 2018,č.3,s.38-43,5 obr.
  O přestavbě náměstí Ebertplatz v Kolíně nad Rýnem se uvažuje od roku 2008. Teprve v roce 2018 bylo rozhodnuto o vypsání soutěže na přestavbu náměstí, řešit má mimo jiné otázky bezpečnosti.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Obytný soubor 4Blok.
  Architect + 2018,č.8,s.10-21,14 obr.
  4Blok se nachází v Praze na místě bývalého brownfieldu. Polyfunkční blok s 210 bytovými jednotkami je rozdělen do tří hmot se čtyřmi vstupy. Řešeny byly i krajinářské úpravy a napojení na okolí.
 • Organické křivky bytového domu.
  Stavitel 2018,č.3,s.59-61,7 obr.
  Projekt Luka Living v pražských Stodůlkách byl dokončen v roce 2017. Jedná se o polyfunkční budovu s nízkoenergetickým standardem. Byty jsou určeny k pronájmu. Specifikem projektu je propojení se stanicí metra.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Organické křivky bytového domu.
  Stavitel 2018,č.3,s.59-61,7 obr.
  Projekt Luka Living v pražských Stodůlkách byl dokončen v roce 2017. Jedná se o polyfunkční budovu s nízkoenergetickým standardem. Byty jsou určeny k pronájmu. Specifikem projektu je propojení se stanicí metra.
 • Pionýři zelené architektury. Kulturní dům Cristal v České Lípě.
  Architect + 2018,č.8,s.67-71,13 obr.
  Stavba začala v r. 1984 a kolaudace byla roku 1990. Základní architektonické a stavebnětechnické uspořádání budovy vychází z jejího začlenění do kontextu zahrady přilehlého kláštera.
 • HOLLENSTEIN, Roman
  Im Lichtregen. Jean Nouvels Louvre Abu Dhabi.
  Světelný déšť. Louvre Jeana Nouvela ve městě Abú Zabí.
  Werk, Bauen + Wohnen 2018,č.3,s.62-67,5 obr.
  U projektu stavby pobočky francouzské galerie Louvre v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) se snažil Jean Nouvel o vypořádání s místem. Vzniklo souostroví prostorů galerie ve stínu komplexně vystavěné kopule.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022